గమనిక :

మరింత సమాచారం మీకు అందుబాటులో ఉంచుటకు "తెలుగుబంధు2", అందుబాటులో ఉంది, దానిపై నొక్కి మరింత సమాచారం పొందకలరు . ఎటువంటి సమస్యలకైనా, ప్రశ్నల కైనా, సందేహాలకైనా తెలుగుబంధు లో సమాధానం ఉంచబడినది . ( తెలుగు ప్రజల ఆధ్యాత్మిక విషయాలు, జీవన అభివృద్దికి సూచనలు ). ఫోటో లు స్పష్టం గా కనపడాలంటే, ఫోటో పై నొక్కండి .
గమనిక : మరింత సమాచారం మీకు అందుబాటులో ఉంచుటకు తెలుగుబంధు2, అందుబాటులో ఉంది దానిపై నొక్కి, మరింత సమాచారం పొందకలరు ( తెలుగుబంధు ఎటువంటి విరాళాలు, దాన ధర్మాలు, ఆశించదు) , మరియు స్వీకరించదు. ( ఎటువంటి జాతక సంబంధ విషయాలు పంపవద్దు, జాతక బలము కన్నాను దైవ బలము చాల శక్తివంత మయినది, కావున దేవుని ప్రార్ధించండి, ఆయన కృపకు పాత్రులు కండి). ( మీ యొక్క సందేహాలు, సమస్యలు , సలహాలు మాకు తెలుపుటకు. E-Mail : telugubandhu@gmail.com , kishoreor777@gmail.com . PH:7660049327.)

Friday, 21 November 2014

The Saptarishi are the seven rishis who are extolled at many places in the Vedas and Hindu literature.

The Saptarishi are the seven rishis who are extolled at many places in the Vedas and Hindu literature. The Vedic Samhitas never enumerate these rishis by name, though later Vedic texts such as the Brahmanas and Upanisads do so. They are regarded in the Vedas as the patriarchs of the Vedic religion.

The earliest list of the Seven Rishis is given by Jaiminiya Brahmana 2.218 - 221:-

1. Vashista,
2. Bharadvaja,
3. Jamadagni,
4. Gautama,
5. Atri,
6. Visvamitra, and
7. Agastya,

followed by Brihadaranyaka Upanishad 2.2.6 with a slightly different list:

1. Gautama and
2. Bharadvāja,
3. Viśvāmitra and
4. Jamadagni,
5. Vashiṣṭha and
6. Kaśyapa, and
7. Atri,
8. Brighu.

the late Gopatha Brāhmana 1.2.8 has

1. Vashiṣṭa,
2. Viśvāmitra,
3. Jamadagni,
4. Gautama,
5. Bharadvāja,
6. Gungu,
7. Agastya,
8. Vrighu and Kaśyapa.

In other texts, different lists appear; some of these rishis were recognized as the 'mind born sons' (Sanskrit: manasa putra) of Brahma, the representation of the Supreme Being as Creator. Other representations are Mahesha or Shiva as the laya karaka and Vishnu as the sthiti karaka. Since these seven rishis were also among the primary eight rishis, who were considered to be the ancestors of the Gotras of Brahmins.

Sapta Rishis are the Hierarchy working under the guidance of the Highest Creative Intelligence, Parmatma. The Saptarishis keep changing for every Manvantara. They bring down to the earth the required Knowledge and Energies to strengthen the processes of Transition (Pralaya). They are naturally the most evolved Light Beings in the Creation and the guardians of the Divine Laws.

The reason for the differences in the mentioned list is that there are seven Rishis who govern the functioning of the Cosmos in batches and all the above-mentioned Rishis have had the post of a 'Saptarishi' at some point. These Rishis had different names in different places. Saptarishis are seven Rishis and nobody else is given the title of the saptarishis. Hence, clearly they have different names. But, many rishis were known as maharishis (great sages.)

As per our sashtras there are four yugas: Krita Yuga, Treta Yuga, Dvapara Yuga, and Kali Yuga. We are presently in the Kali yuga, lifespan being 432,000 years [we are in 5105 year now in 2014]; Dvapara Yuga is twice Kali Yuga, Treta Yuga is thrice Kali yuga and Krita Yuga is four times Kali yuga. Over all, 4,320,000 years termed as 1 Maha yuga. 1000 Maha yugas make the day of 12 hours for Brahma (Creator) and during another 12 hours, Brahma takes rest and there is no creation during this period. Thus 1 day for Brahma constitutes 1000 Maha yugas 4,320,000,000 years). Thus 1 year constitutes 360 x 4,320,000,000 = 1,555,200,000,000 years;
lifespan of Brahma is 100 years = 100 x 1,555,200,000,000 = 155,520,000,000,000 years.

Saptarshis during..

Second Manvantara — the interval of Swarochisha Manu

Urja, Stambha, Prańa, nanda , Rishabha, Nischara, and Arvarívat.

Third Manvantara — the interval of Auttami Manu

Sons of Vashista: Kaukundihi, Kurundi, Dalaya, Śankha, Praváhita, Mita, and Sammita.

Fourth Manvantara — the interval of Támasa Manu

Jyotirdhama, Prithu, Kavya, Chaitra, Agni, Vanaka, and Pivara.

Fifth Manvantara — the interval of Raivata Manu

Hirannyaroma, Vedasrí, Urddhabahu, Vedabahu, Sudhaman, Parjanya, and Mahámuni.

Sixth Manvantara - the interval of Chakshusha Manu

Sumedhas, Virajas, Havishmat, Uttama, Madhu, Abhináman, and Sahishnnu.

The present, seventh Manvantara — the interval of Vaivasvata Manu

Kashyapa, Atri, Vashista, Vishvamitra, Gautama, Jamadagni and Bharadvaja

1. The Shatapatha Brahmana and Brihadaranyaka Upanishad (2.2.4) acknowledge the names of sevenrishis (or Saptarshis) as:
1. Atri
2. Bharadvaja
3. Gautama
4. Jamadagni
5. Kashyapa
6. Vashista
7. Vishwamitra

2. Krishna Yajurveda in the Sandhya-Vandana Mantras has it as:
1. Angiras
2. Atri
3. Bhrigu
4. Gautama
5. Kashyapa
6. Kutsa
7. Vashista

3. Mahabharata gives the Seven Rishis’ names:
1. Marichi
2. Atri
3. Pulaha
4. Pulastya
5. Kratu
6. Vashista
7. Kashyapa
etc.

4. Brihat Samhita gives the Seven Rishis’ names as:
1. Marichi
2. Vashista
3. Angiras
4. Atri
5. Pulastya
6. Pulaha
7. KratuNo comments:

Powered By Blogger | Template Created By Lord HTML