గమనిక :

మరింత సమాచారం మీకు అందుబాటులో ఉంచుటకు "తెలుగుబంధు2", అందుబాటులో ఉంది, దానిపై నొక్కి మరింత సమాచారం పొందకలరు . ఎటువంటి సమస్యలకైనా, ప్రశ్నల కైనా, సందేహాలకైనా తెలుగుబంధు లో సమాధానం ఉంచబడినది . ( తెలుగు ప్రజల ఆధ్యాత్మిక విషయాలు, జీవన అభివృద్దికి సూచనలు ). ఫోటో లు స్పష్టం గా కనపడాలంటే, ఫోటో పై నొక్కండి .
గమనిక : మరింత సమాచారం మీకు అందుబాటులో ఉంచుటకు తెలుగుబంధు2, అందుబాటులో ఉంది దానిపై నొక్కి, మరింత సమాచారం పొందకలరు ( తెలుగుబంధు ఎటువంటి విరాళాలు, దాన ధర్మాలు, ఆశించదు) , మరియు స్వీకరించదు. ( ఎటువంటి జాతక సంబంధ విషయాలు పంపవద్దు, జాతక బలము కన్నాను దైవ బలము చాల శక్తివంత మయినది, కావున దేవుని ప్రార్ధించండి, ఆయన కృపకు పాత్రులు కండి). ( మీ యొక్క సందేహాలు, సమస్యలు , సలహాలు మాకు తెలుపుటకు. E-Mail : telugubandhu@gmail.com , kishoreor777@gmail.com . PH:7660049327.)

Thursday, 27 November 2014

కాలభైరవాష్టకం

కాలభైరవాష్టకం

దేవ రాజ సేవ్య మాన పావనాంఘ్రి పంకజం,

వ్యాళ యజ్ఞ సూత్ర మిందు శేఖరం కృపాకరం |

నారదాది యోగిబృంద వందితం దిగంబరం,

కాశికాపురాధి నాథ కాల భైరవం భజే ||1||

భాను కోటి భాస్వరం భవాబ్ది తారకం పరం,

నీల కంఠ మీప్సితార్ధ దాయకం త్రిలోచనం |

కాల కాల మంబుజాక్ష మక్ష శూల మక్షరం,

కాశికాపురాధి నాథ కాల భైరవం భజే ||2||

శూలటంక పాశదండ పాణిమాది కారణం,

శ్యామ కాయ మాది దేవ మక్షరం నిరామయమ్|

భిమవిక్రమం ప్రభుం విచిత్ర తాండవప్రియం,

కాశికాపురాధి నాథ కాల భైరవం భజే ||3||

భుక్తి ముక్తి దాయకం ప్రశస్త చారు విగ్రహం,

భక్తవత్సలం స్థితం సమస్త లోక విగ్రహమ్ |

నిక్వణన్మనోజ్ఞ హేమ కింకిణీలసత్కటిం,

కాశికాపురాధి నాథ కాల భైరవం భజే ||4||

ధర్మ సేతు పాలకం త్వధర్మమార్గ నాశకం,

కర్మ పాశ మోచకం సుశర్మదాయకం విభుమ్|

స్వర్ణవర్ణ శేశపాశశోభితాంగ మండలం,

కాశికాపురాధి నాథ కాల భైరవం భజే ||5||

రత్న పాదుకాప్రభాభిరామ పాద యుగ్మకం,

నిత్య మద్వితీయమిష్ట దైవతం నిరంజనం|

మృత్యుదర్ప నాశనం కరాళదంష్ట్రమోక్షణం,

కాశికాపురాధి నాథ కాల భైరవం భజే ||6||

అట్టహాసభిన్న పద్మజాండకోశసంతతిం,

దృష్టిపాతనష్ట పాపజాలముగ్రశాశనమ్|

అష్టశిద్ధిదాయకం కపాలమాలికంధరం,

కాశికాపురాధి నాథ కాల భైరవం భజే ||7||

భూతసంఘనాయకం విశాలకీర్తి దాయకం,

కాశివాసిలోకపుణ్య పాపశోధకం విభుమ్|

నీతిమార్గకోవిదం పురాతనం జగత్ప్రభుం,

కాశికాపురాధి నాథ కాల భైరవం భజే ||8||

కాలభైరవాష్టకం పఠంతి యే మనోహరం,

జ్ఞాన ముక్తి సాధనం విచిత్రపుణ్య వర్ధనమ్|

శోకమోహదైన్యలోభకోపతాపనాశనం,

తే ప్రయాంతి కాలభైరవాంఘ్రిసన్నిధం ధ్రువమ్ ||9||

||కాశికాపురాధి నాథ కాల భైరవం భజే||

||కాశికాపురాధి నాథ కాల భైరవం భజే||

||కాల భైరవం భజే||

||కాల భైరవం భజే||

||ఇతి శ్రీమచ్ఛంకరాచార్య విరచితం కాలభైరవాష్టకం సంపూర్ణమ్||

No comments:

Powered By Blogger | Template Created By Lord HTML