గమనిక :

మరింత సమాచారం మీకు అందుబాటులో ఉంచుటకు "తెలుగుబంధు2", అందుబాటులో ఉంది, దానిపై నొక్కి మరింత సమాచారం పొందకలరు . ఎటువంటి సమస్యలకైనా, ప్రశ్నల కైనా, సందేహాలకైనా తెలుగుబంధు లో సమాధానం ఉంచబడినది . ( తెలుగు ప్రజల ఆధ్యాత్మిక విషయాలు, జీవన అభివృద్దికి సూచనలు ). ఫోటో లు స్పష్టం గా కనపడాలంటే, ఫోటో పై నొక్కండి .
గమనిక : మరింత సమాచారం మీకు అందుబాటులో ఉంచుటకు తెలుగుబంధు2, అందుబాటులో ఉంది దానిపై నొక్కి, మరింత సమాచారం పొందకలరు ( తెలుగుబంధు ఎటువంటి విరాళాలు, దాన ధర్మాలు, ఆశించదు) , మరియు స్వీకరించదు. ( ఎటువంటి జాతక సంబంధ విషయాలు పంపవద్దు, జాతక బలము కన్నాను దైవ బలము చాల శక్తివంత మయినది, కావున దేవుని ప్రార్ధించండి, ఆయన కృపకు పాత్రులు కండి). ( మీ యొక్క సందేహాలు, సమస్యలు , సలహాలు మాకు తెలుపుటకు. E-Mail : telugubandhu@gmail.com , kishoreor777@gmail.com . PH:7660049327.)

Saturday, 15 November 2014

ఉమామహేశ్వరాష్టకమ్

ఉమామహేశ్వరాష్టకమ్

పితమహ శిరశ్చేద ప్రవీణ కరపల్లవ,
నమస్తుభ్యం నమస్తుభ్యం నమస్తుభ్యం నమోనమః

నిశుంభశుంభప్రముఖద్యైత శిక్షణదక్షిణే
నమస్తుభ్యం నమస్తుభ్యం నమస్తుభ్యం మహేశ్వరీ

శైలరాజస్య జామాత శ్శశిరేఖావతంసక
నమస్తుభ్యం నమస్తుభ్యం నమస్తుభ్యం మహేశ్వరీ

శైలరాజాత్మజే మాత శ్శాతకుంభనిభ ప్రభే
నమస్తుభ్యం నమస్తుభ్యం నమస్తుభ్యం మహేశ్వరీ

భూతనాథ పురారతే భుజంగామృతభూషణ
నమస్తుభ్యం నమస్తుభ్యం నమస్తుభ్యం మహేశ్వరీ

పాదప్రణత భక్తానాం పారిజాతగుణాధికే
నమస్తుభ్యం నమస్తుభ్యం నమస్తుభ్యం మహేశ్వరీ

హాలాస్యేశ దయామూర్తే హాలహల లసద్గళ
నమస్తుభ్యం నమస్తుభ్యం నమస్తుభ్యం మహేశ్వరీ

నితంబినీ మహేశస్య కదంబవనాయికే
నమస్తుభ్యం నమస్తుభ్యం నమస్తుభ్యం మహేశ్వరీ

No comments:

Powered By Blogger | Template Created By Lord HTML