గమనిక :

మరింత సమాచారం మీకు అందుబాటులో ఉంచుటకు "తెలుగుబంధు2", అందుబాటులో ఉంది, దానిపై నొక్కి మరింత సమాచారం పొందకలరు . ఎటువంటి సమస్యలకైనా, ప్రశ్నల కైనా, సందేహాలకైనా తెలుగుబంధు లో సమాధానం ఉంచబడినది . ( తెలుగు ప్రజల ఆధ్యాత్మిక విషయాలు, జీవన అభివృద్దికి సూచనలు ). ఫోటో లు స్పష్టం గా కనపడాలంటే, ఫోటో పై నొక్కండి .
గమనిక : మరింత సమాచారం మీకు అందుబాటులో ఉంచుటకు తెలుగుబంధు2, అందుబాటులో ఉంది దానిపై నొక్కి, మరింత సమాచారం పొందకలరు ( తెలుగుబంధు ఎటువంటి విరాళాలు, దాన ధర్మాలు, ఆశించదు) , మరియు స్వీకరించదు. ( ఎటువంటి జాతక సంబంధ విషయాలు పంపవద్దు, జాతక బలము కన్నాను దైవ బలము చాల శక్తివంత మయినది, కావున దేవుని ప్రార్ధించండి, ఆయన కృపకు పాత్రులు కండి). ( మీ యొక్క సందేహాలు, సమస్యలు , సలహాలు మాకు తెలుపుటకు. E-Mail : telugubandhu@gmail.com , kishoreor777@gmail.com . PH:7660049327.)

Saturday, 15 November 2014

దశరథ ప్రోక్త శని స్తోత్రం

దశరథ ప్రోక్త శని స్తోత్రం

నమః కృష్ణాయ నీలయ , శిఖి ఖండ నిభాయచ|
నమో నిల మథూకాయ, నిలోత్పల నిభాయచ|
నమో నిర్మాంస దేహాయ,దీర్ఘ శృతి జటాయచ|
నమో విశాల నేత్రాయ,శుష్కోదర భయానక|
నమః పౌరుష గాత్రాయ,స్థూల రోమాయతే నమః|
నమో నిత్య క్షుధార్తాయ, నిత్య త్రుప్తాయతే నమః|
నమో దీర్ఘాయ శుష్కాయ,కాలదంష్ట్ర నమోస్తుతే|
నమస్తే ఘోర రూపాయ, దుర్నిరీక్ష్యాయతే నమః|
నమస్తే సర్వ భక్షాయ,వలీముఖ నమోస్తుతే|
సూర్యపుత్ర నమస్తేస్తు,భాస్కరో భయ దాయినే|
అధో దృష్టే నమస్తేస్తు,సంవర్థక నమోస్తుతే|
నమో మందగాతే తుభ్యంనిష్ప్రభాయ నమోనమః|
తపసా జ్ఞాన దేహాయ,నిత్యయోగ రతాయచ|
జ్ఞాన చక్షుర్నమస్తేస్తూ ,కశ్యపాత్మజ సూనవే|
తుష్టో దదాసి రాజ్యం తం,క్రకుద్దో హరసి తత్ క్షణాత్|
దేవాసుర మనుష్యాశ్చ,సిద్ధ విధ్యాధారో రగాః|

No comments:

Powered By Blogger | Template Created By Lord HTML