గమనిక :

మరింత సమాచారం మీకు అందుబాటులో ఉంచుటకు "తెలుగుబంధు2", అందుబాటులో ఉంది, దానిపై నొక్కి మరింత సమాచారం పొందకలరు . ఎటువంటి సమస్యలకైనా, ప్రశ్నల కైనా, సందేహాలకైనా తెలుగుబంధు లో సమాధానం ఉంచబడినది . ( తెలుగు ప్రజల ఆధ్యాత్మిక విషయాలు, జీవన అభివృద్దికి సూచనలు ). ఫోటో లు స్పష్టం గా కనపడాలంటే, ఫోటో పై నొక్కండి .
గమనిక : మరింత సమాచారం మీకు అందుబాటులో ఉంచుటకు తెలుగుబంధు2, అందుబాటులో ఉంది దానిపై నొక్కి, మరింత సమాచారం పొందకలరు ( తెలుగుబంధు ఎటువంటి విరాళాలు, దాన ధర్మాలు, ఆశించదు) , మరియు స్వీకరించదు. ( ఎటువంటి జాతక సంబంధ విషయాలు పంపవద్దు, జాతక బలము కన్నాను దైవ బలము చాల శక్తివంత మయినది, కావున దేవుని ప్రార్ధించండి, ఆయన కృపకు పాత్రులు కండి). ( మీ యొక్క సందేహాలు, సమస్యలు , సలహాలు మాకు తెలుపుటకు. E-Mail : telugubandhu@gmail.com , kishoreor777@gmail.com . PH:7660049327.)

Wednesday, 25 June 2014

అన్యోన్య దాంపత్య సిద్ధికి - సుందరకాండ

అన్యోన్య దాంపత్య సిద్ధికి - సుందరకాండ - 24వ సర్గ

దీనో వా రాజ్యహీనో వా యో మే భర్తా స మే గురుః!
తం నిత్యమనురక్తాస్మి యథా సూర్యం సువర్చలా!!
యథా శచీ మహాభాగా శక్రం సముపతిష్ఠతి!
అరుంధతీ వసిష్ఠం చ రోహిణీ శశినం యథా!!
లోపాముద్రా యథాగస్త్యం సుకన్యా చ్యవనం యథా!
సావిత్రీ సత్యవంతం చ కపిలం శ్రీమతీ యథా!!
సౌదాసం మదయంతీవ కేశినీ సగరం యథా!
నైషధం దమయంతీవ భైమీ పతిమనువ్రతా!
తథాహమిక్ష్వాకువరం రామం పతిమనువ్రతా!!
తాత్పర్యము: "నా భర్త దీనుడైనను, రాజ్యహీనుడైనను అతడే నాకు గురువు. సువర్చలాదేవి సూర్యునియందు వలె సర్వదా నేను నా పతియందే అనురక్తురాలను. మహసాధ్వియైన శచీదేవి దేవేంద్రుని అనుసరించినట్లును, అరుంధతి వశిష్ఠుని, రోహిణి చంద్రుని, లోపాముద్ర అగస్త్యుని, సుకన్య చ్యవన మహర్షిని, సావిత్రి సత్యవంతుని, శ్రీమతి కపిలుని, మదయంతీ దేవి సౌదాసుని, కేశినీ దేవి సగరుని, దమయంతి నలుని అనుసరించినట్లు, ఇక్ష్వాకువంశ శ్రేష్ఠుడును, నాకు పతియును అయిన శ్రీరామచంద్ర ప్రభువునే నేను అనుసరించెదను."

No comments:

Powered By Blogger | Template Created By Lord HTML