గమనిక :

మరింత సమాచారం మీకు అందుబాటులో ఉంచుటకు "తెలుగుబంధు2", అందుబాటులో ఉంది, దానిపై నొక్కి మరింత సమాచారం పొందకలరు . ఎటువంటి సమస్యలకైనా, ప్రశ్నల కైనా, సందేహాలకైనా తెలుగుబంధు లో సమాధానం ఉంచబడినది . ( తెలుగు ప్రజల ఆధ్యాత్మిక విషయాలు, జీవన అభివృద్దికి సూచనలు ). ఫోటో లు స్పష్టం గా కనపడాలంటే, ఫోటో పై నొక్కండి .
గమనిక : మరింత సమాచారం మీకు అందుబాటులో ఉంచుటకు తెలుగుబంధు2, అందుబాటులో ఉంది దానిపై నొక్కి, మరింత సమాచారం పొందకలరు ( తెలుగుబంధు ఎటువంటి విరాళాలు, దాన ధర్మాలు, ఆశించదు) , మరియు స్వీకరించదు. ( ఎటువంటి జాతక సంబంధ విషయాలు పంపవద్దు, జాతక బలము కన్నాను దైవ బలము చాల శక్తివంత మయినది, కావున దేవుని ప్రార్ధించండి, ఆయన కృపకు పాత్రులు కండి). ( మీ యొక్క సందేహాలు, సమస్యలు , సలహాలు మాకు తెలుపుటకు. E-Mail : telugubandhu@gmail.com , kishoreor777@gmail.com . PH:7660049327.)

Friday, 31 May 2013

===ATOMIC KNOWLEDGE IN THE BHAGAVADA PURANA===


Shrimad Bhagawata records at 3-11-1 to 5 some knowledge of Atom and its interior parts.

It states thus :
1)When a matter is divided to the extreme, the ultimate final particle is called as Paramanu.
2)The Paramanus are not joined to each other. Just coming together, they produce an illusion of a solid matter, which has its own properties.
3)Two Paramanus make one Anu. Three make one Trasarenu.

In the modern world Dalton proposed a theory of Indivisibility of Atom, during 1808, and was accepted world over. But then the Bhagawata was stating that the Anu consists of two or three particles called as Paramanus.

The Bhagawata was proved to be true when in 1897, Bequerel
divided an atom and an Electron was produced. During 1911, Rutherford proved that the atoms consist of one more particle, whom he named Proton because it was positively charged. During
1932, James Chadwick proved the presence of a Neutron in the atom. Because it had no charge, it was named as Neutron.
The Hydrogen atom has two particles, one Proton and one Electron, while all others possess three particles Proton, Electron, Neutron. Thus Bhagwata was proved correct, again.

The Bhagawata says that the Paramanus never join each other, only by coming close together they produce an illusion of a solid matter, which has specific properties. It is now accepted by the science that an atom of an element has some specific properties but its Subatomic particles have no such properties. For example, the atom of gold shows different properties than that of Iron. However the subatomic particles of the Gold and Iron do not show such
different properties. Protons, Electrons, Neutrons of Iron are the same as those of Gold.

It is proved by the science that the subatomic particles are not really joined to each other,they are far away from each other. For example, a proton of an atom is at a distance from its Electron; a distance of 40,000 [forty thousand] times the diameter of it.


The Bhagawata is composed 3650 years ago, during 1650 years B.C.

U Can read the Bhagawata Purana here "http://vedabase.net/sb/"

Admin(Roshan .K)

No comments:

Powered By Blogger | Template Created By Lord HTML