గమనిక :

మరింత సమాచారం మీకు అందుబాటులో ఉంచుటకు "తెలుగుబంధు2", అందుబాటులో ఉంది, దానిపై నొక్కి మరింత సమాచారం పొందకలరు . ఎటువంటి సమస్యలకైనా, ప్రశ్నల కైనా, సందేహాలకైనా తెలుగుబంధు లో సమాధానం ఉంచబడినది . ( తెలుగు ప్రజల ఆధ్యాత్మిక విషయాలు, జీవన అభివృద్దికి సూచనలు ). ఫోటో లు స్పష్టం గా కనపడాలంటే, ఫోటో పై నొక్కండి .
గమనిక : మరింత సమాచారం మీకు అందుబాటులో ఉంచుటకు తెలుగుబంధు2, అందుబాటులో ఉంది దానిపై నొక్కి, మరింత సమాచారం పొందకలరు ( తెలుగుబంధు ఎటువంటి విరాళాలు, దాన ధర్మాలు, ఆశించదు) , మరియు స్వీకరించదు. ( ఎటువంటి జాతక సంబంధ విషయాలు పంపవద్దు, జాతక బలము కన్నాను దైవ బలము చాల శక్తివంత మయినది, కావున దేవుని ప్రార్ధించండి, ఆయన కృపకు పాత్రులు కండి). ( మీ యొక్క సందేహాలు, సమస్యలు , సలహాలు మాకు తెలుపుటకు. E-Mail : telugubandhu@gmail.com , kishoreor777@gmail.com . PH:7660049327.)

Saturday, 15 December 2012

Sri Shiva Raksha stotram


Sri Shiva Raksha stotram

Asya Sri Shiva Raksha stotra mantrasya Yagna Valkya rishi Sri Sadashivo devatha

Anushtup chanda

Sri Sada shiva preethyartham Shiva raksha stotra jape viniyoga

Charitham deva devasya, maha devasya pavanam,
Aparam paramodharam, chathur vargasya sadhanam.

Gowri vinayakopetham, pancha vakthram trinethrakam,
Shivam dyathwa dasa bhujam Shiva Rakshaam paden nara.

Gangadhara sira pathu, Phalam ardendu shekara,
Nayane madana dwamsi, karnou sarpa vibhooshana.

Granam pathu purar aathi, mukham pathu jagath pathi,
Jihwam vaggeswara pathu, kandharam shiva kandhara.

Sri Kanda pathu may kandam, skandhou viswa durandhara,
Bhujow bhoo bhara samhartha, karou pathu pinaka dhruk.

Hrudayam Shankara Pathu, jataram girija pathi,
Nabhim mruthyunjaya pathu, katim vyagra jinambara.

Sakthinee pathu deenartha, saranagatha vathsala,
Ooru maheswara pathu, janunee jagad easwara.

Jange pathu jagath kartha, gulphou pathu ganathipa,
Charanou Karuna Sindhu, sarvangani sada shiva.

Yetham shiva balo petham, raksam ya sukruthee padeth,
Sa bhukthwa sakalan kaamaan, shiva sayujyamapnuyath,
Graha bhootha pisachadhya, trilokyepi charanthi ye,
Dhoorad aasu palayanthe Shiva namabhi rakshanath.

Abhayam kara namedham kavacham Parvathi pathe,
Bhakthya bibarthee ya kande, thasya vasyam jagat thrayam,
Imam Narayana swapne Shiva Raksham yadha disath,
Prathar uthaya yogeendro, Yagna valya sthadha likath.
Sri Shiva Raksha stotram

Asya Sri Shiva Raksha stotra mantrasya Yagna Valkya rishi Sri Sadashivo devatha

Anushtup chanda

Sri Sada shiva preethyartham Shiva raksha stotra jape viniyoga

Charitham deva devasya, maha devasya pavanam,
Aparam paramodharam, chathur vargasya sadhanam. 

Gowri vinayakopetham, pancha vakthram trinethrakam,
Shivam dyathwa dasa bhujam Shiva Rakshaam paden nara. 

Gangadhara sira pathu, Phalam ardendu shekara,
Nayane madana dwamsi, karnou sarpa vibhooshana. 

Granam pathu purar aathi, mukham pathu jagath pathi,
Jihwam vaggeswara pathu, kandharam shiva kandhara.

Sri Kanda pathu may kandam, skandhou viswa durandhara,
Bhujow bhoo bhara samhartha, karou pathu pinaka dhruk. 

Hrudayam Shankara Pathu, jataram girija pathi,
Nabhim mruthyunjaya pathu, katim vyagra jinambara. 

Sakthinee pathu deenartha, saranagatha vathsala,
Ooru maheswara pathu, janunee jagad easwara. 

Jange pathu jagath kartha, gulphou pathu ganathipa,
Charanou Karuna Sindhu, sarvangani sada shiva. 

Yetham shiva balo petham, raksam ya sukruthee padeth,
Sa bhukthwa sakalan kaamaan, shiva sayujyamapnuyath,
Graha bhootha pisachadhya, trilokyepi charanthi ye,
Dhoorad aasu palayanthe Shiva namabhi rakshanath. 

Abhayam kara namedham kavacham Parvathi pathe,
Bhakthya bibarthee ya kande, thasya vasyam jagat thrayam,
Imam Narayana swapne Shiva Raksham yadha disath,
Prathar uthaya yogeendro, Yagna valya sthadha likath.

No comments:

Powered By Blogger | Template Created By Lord HTML