గమనిక :

మరింత సమాచారం మీకు అందుబాటులో ఉంచుటకు "తెలుగుబంధు2", అందుబాటులో ఉంది, దానిపై నొక్కి మరింత సమాచారం పొందకలరు . ఎటువంటి సమస్యలకైనా, ప్రశ్నల కైనా, సందేహాలకైనా తెలుగుబంధు లో సమాధానం ఉంచబడినది . ( తెలుగు ప్రజల ఆధ్యాత్మిక విషయాలు, జీవన అభివృద్దికి సూచనలు ). ఫోటో లు స్పష్టం గా కనపడాలంటే, ఫోటో పై నొక్కండి .
గమనిక : మరింత సమాచారం మీకు అందుబాటులో ఉంచుటకు తెలుగుబంధు2, అందుబాటులో ఉంది దానిపై నొక్కి, మరింత సమాచారం పొందకలరు ( తెలుగుబంధు ఎటువంటి విరాళాలు, దాన ధర్మాలు, ఆశించదు) , మరియు స్వీకరించదు. ( ఎటువంటి జాతక సంబంధ విషయాలు పంపవద్దు, జాతక బలము కన్నాను దైవ బలము చాల శక్తివంత మయినది, కావున దేవుని ప్రార్ధించండి, ఆయన కృపకు పాత్రులు కండి). ( మీ యొక్క సందేహాలు, సమస్యలు , సలహాలు మాకు తెలుపుటకు. E-Mail : telugubandhu@gmail.com , kishoreor777@gmail.com . PH:7660049327.)

Saturday, 15 December 2012

Poojyaya Raghavendraya Satya Dharma Rathayacha


Poojyaya Raghavendraya Satya Dharma Rathayacha | Bhajataam Kalpavrukshaya Namataam Kamadhenave ||

Durwaadi Dhwantaravaye
Viashnavendi varendave |
Sri Raghavendra Guruve
Namo Atyanta Dayaaluve || (1)

Sri Sudheendraabdhi Sambhuthaan
Raghavendra Kalanidhin |
Seve Sugnana Soukhyaardham
Santaapatraya Shantaye || (2)

Agham Draavayate Yasmaat
Vemkaaroo Vaanchitapradaha |
Raghavendra Yathisthasmaa
Loke Khyatho Bhavishyathi || (3)

Vyasena Vyupthabeejaha Sruthibhuvi
Bhagavatpaadalabdhaankurasrihi |
Prathnyreeshathprabhinnojani
Jayamunenaa, Samyagudbhinnashaakhaha || (4)

Mouneesha Vyasaraajaduditha
Kisalayaha Pushpithoyam Jayeendraa |
Dadya Sri Raghavendraadvilasathi
Phalitho MadhwaSindhantha Shaakhi || (5)

Ithi Sri Raghavendra ANu Stotram Samaaptham !
Poojyaya Raghavendraya Satya Dharma Rathayacha | Bhajataam Kalpavrukshaya Namataam Kamadhenave ||

Durwaadi Dhwantaravaye
Viashnavendi varendave |
Sri Raghavendra Guruve
Namo Atyanta Dayaaluve || (1)

Sri Sudheendraabdhi Sambhuthaan
Raghavendra Kalanidhin |
Seve Sugnana Soukhyaardham
Santaapatraya Shantaye || (2)

Agham Draavayate Yasmaat
Vemkaaroo Vaanchitapradaha |
Raghavendra Yathisthasmaa
Loke Khyatho Bhavishyathi || (3)

Vyasena Vyupthabeejaha Sruthibhuvi
Bhagavatpaadalabdhaankurasrihi |
Prathnyreeshathprabhinnojani
Jayamunenaa, Samyagudbhinnashaakhaha || (4)

Mouneesha Vyasaraajaduditha
Kisalayaha Pushpithoyam Jayeendraa |
Dadya Sri Raghavendraadvilasathi
Phalitho MadhwaSindhantha Shaakhi || (5)

Ithi Sri Raghavendra ANu Stotram Samaaptham !

No comments:

Powered By Blogger | Template Created By Lord HTML