గమనిక :

మరింత సమాచారం మీకు అందుబాటులో ఉంచుటకు "తెలుగుబంధు2", అందుబాటులో ఉంది, దానిపై నొక్కి మరింత సమాచారం పొందకలరు . ఎటువంటి సమస్యలకైనా, ప్రశ్నల కైనా, సందేహాలకైనా తెలుగుబంధు లో సమాధానం ఉంచబడినది . ( తెలుగు ప్రజల ఆధ్యాత్మిక విషయాలు, జీవన అభివృద్దికి సూచనలు ). ఫోటో లు స్పష్టం గా కనపడాలంటే, ఫోటో పై నొక్కండి .
గమనిక : మరింత సమాచారం మీకు అందుబాటులో ఉంచుటకు తెలుగుబంధు2, అందుబాటులో ఉంది దానిపై నొక్కి, మరింత సమాచారం పొందకలరు ( తెలుగుబంధు ఎటువంటి విరాళాలు, దాన ధర్మాలు, ఆశించదు) , మరియు స్వీకరించదు. ( ఎటువంటి జాతక సంబంధ విషయాలు పంపవద్దు, జాతక బలము కన్నాను దైవ బలము చాల శక్తివంత మయినది, కావున దేవుని ప్రార్ధించండి, ఆయన కృపకు పాత్రులు కండి). ( మీ యొక్క సందేహాలు, సమస్యలు , సలహాలు మాకు తెలుపుటకు. E-Mail : telugubandhu@gmail.com , kishoreor777@gmail.com . PH:7660049327.)

Saturday, 15 December 2012

Mohini Rachitha Krishna Stotram


Mohini Rachitha Krishna Stotram

Mohinyuvacha

Sarvendryanam Pravaram Vishnor Amsam Cha Manasam,
Thadeva Karmaanaam Bheejam Thad Udhbhava Namosthuthe

Swayam Athma Hi Bhagawan, Jnana Roopo Maheswara,
Namo Brahman Jagath Sruth Thadhubhava Namosthuthe

Sarvajitha, Jagath Jetha, Jeeva Jeeva Manohara,
Rathibheeja, Rathiswamin, Rathipriya Namosthuthe

Saswad Yoshidhanushtana, Yoshid Pranathika Priya,
Yoshi Vahanam, Yoshasthra Yosha Dwandwo Namosthuthe

Pathi Sadhya Kara Sesha Roopadhara, Gunasraya,
Sugandhi Vatha Sachiva, Madhu Mithra Namosthuthe

Saswad Yoni Kruthadhara, Sthree Sandarshana Vardhana,
Vidagdhaanaam Virahinaam Prananthaka Namosthuthe

Akrupa Yeshu Thenartha, Theshaam Jnanam Vinasanam,
Anooha Roopa Bhaktheshu Krupa Sindho Namosthuthe

Thapasvinam Cha Thapasaam Vighna, Bheejaaya Leelaya,
Mana Sakaamam Mukthaanam Karthu Shaktham Namosthuthe

Thapa Saadhya Sthadha Aaradhya Sadaivam Pancha Bhouthika,
Panchendra Krutha Adhara Pancha Bana Namosthuthe

Mohinithyeva Mukthaathu Manasa Saa Vidhe Pura,
Vira Rama Namra Vakthra Bhaboova Dhyana Thathparaa

Uktham Madhyamdhino Kanthe Stotramethath Manoharam,
Puraa Durvaasasa Datham Mohinyai Gandha Madhane

Stotra Methath Maha Punyam Kaami Bhakthya Yadhaa Pateth,
Abheeshtam Labhathe Noonam , Nishkalanko Bhavathe Dhruvam

Cheshtaam Na Kuruthe Kama Kadhachith Api Tham Priyam,
Bhavedh Arogi Sri Yuktha, Kama Deva Sama Prabha
Vanitham Labhathe Sadhvim Pathim Trilokya Mohinim

Ithi Sri Mohini Krutham Krishna Stotram Samaptham
Mohini Rachitha Krishna Stotram

                Mohinyuvacha

Sarvendryanam Pravaram Vishnor Amsam Cha Manasam,
Thadeva Karmaanaam Bheejam Thad Udhbhava Namosthuthe 

Swayam Athma Hi Bhagawan, Jnana Roopo Maheswara,
Namo Brahman Jagath Sruth Thadhubhava Namosthuthe 

Sarvajitha, Jagath Jetha, Jeeva Jeeva Manohara,
Rathibheeja, Rathiswamin, Rathipriya Namosthuthe 

Saswad Yoshidhanushtana, Yoshid Pranathika Priya,
Yoshi Vahanam, Yoshasthra Yosha Dwandwo Namosthuthe 

Pathi Sadhya Kara Sesha Roopadhara, Gunasraya,
Sugandhi Vatha Sachiva, Madhu Mithra Namosthuthe 

Saswad Yoni Kruthadhara, Sthree Sandarshana Vardhana,
Vidagdhaanaam Virahinaam Prananthaka Namosthuthe 

Akrupa Yeshu Thenartha, Theshaam Jnanam Vinasanam,
Anooha Roopa Bhaktheshu Krupa Sindho Namosthuthe 

Thapasvinam Cha Thapasaam Vighna, Bheejaaya Leelaya,
Mana Sakaamam Mukthaanam Karthu Shaktham Namosthuthe 

Thapa Saadhya Sthadha Aaradhya Sadaivam Pancha Bhouthika,
Panchendra Krutha Adhara Pancha Bana Namosthuthe 

Mohinithyeva Mukthaathu Manasa Saa Vidhe Pura,
Vira Rama Namra Vakthra Bhaboova Dhyana Thathparaa 

Uktham Madhyamdhino Kanthe Stotramethath Manoharam,
Puraa Durvaasasa Datham Mohinyai Gandha Madhane 

Stotra Methath Maha Punyam Kaami Bhakthya Yadhaa Pateth,
Abheeshtam Labhathe Noonam , Nishkalanko Bhavathe Dhruvam 

Cheshtaam Na Kuruthe Kama Kadhachith Api Tham Priyam,
Bhavedh Arogi Sri Yuktha, Kama Deva Sama Prabha
Vanitham Labhathe Sadhvim Pathim Trilokya Mohinim  

          Ithi Sri Mohini Krutham Krishna Stotram Samaptham

No comments:

Powered By Blogger | Template Created By Lord HTML