గమనిక :

మరింత సమాచారం మీకు అందుబాటులో ఉంచుటకు "తెలుగుబంధు2", అందుబాటులో ఉంది, దానిపై నొక్కి మరింత సమాచారం పొందకలరు . ఎటువంటి సమస్యలకైనా, ప్రశ్నల కైనా, సందేహాలకైనా తెలుగుబంధు లో సమాధానం ఉంచబడినది . ( తెలుగు ప్రజల ఆధ్యాత్మిక విషయాలు, జీవన అభివృద్దికి సూచనలు ). ఫోటో లు స్పష్టం గా కనపడాలంటే, ఫోటో పై నొక్కండి .
గమనిక : మరింత సమాచారం మీకు అందుబాటులో ఉంచుటకు తెలుగుబంధు2, అందుబాటులో ఉంది దానిపై నొక్కి, మరింత సమాచారం పొందకలరు ( తెలుగుబంధు ఎటువంటి విరాళాలు, దాన ధర్మాలు, ఆశించదు) , మరియు స్వీకరించదు. ( ఎటువంటి జాతక సంబంధ విషయాలు పంపవద్దు, జాతక బలము కన్నాను దైవ బలము చాల శక్తివంత మయినది, కావున దేవుని ప్రార్ధించండి, ఆయన కృపకు పాత్రులు కండి). ( మీ యొక్క సందేహాలు, సమస్యలు , సలహాలు మాకు తెలుపుటకు. E-Mail : telugubandhu@gmail.com , kishoreor777@gmail.com . PH:7660049327.)

Friday, 14 December 2012

కుంతీ ప్రార్థన (Kunti Sthuti)


Kunti Sthuti--A True Self Realization

" Krishnaya Vaasudevaya, Devaki Nandanaya cha, Nandagopa Kumaraya, Govindaya Namo Namo"

According to Lord Sreekrishna this world is very dangerous and is with full of calamities,yet we prepare with plans to enjoy this worldly life unknowing that this world's nature itself is nothing but calamities. Whereas the realization of God is the bliss,without any traces of such calamities. So it is the essence of meaningful life that we should not get disturbed by the calamities surrounding us which anyway will be around us, suffering such unavoidable misfortunes,we should march forward in search of the eluding self realization which can take us nearer to the God. Furthermore, if we can, we have to ask God to give us those calamities all the times, so that we can think of Him all the times, as Kuntidevi did ask Lord Krishna.....

" Vipatassantu na sasvat, Tatra tatra Jagat Guroh" Bhavatho Darshanam Yat syat, Apunar Bhava Darshanam"

Kuntidevi even thought that is the way for the Liberation from this Sansara Sagara, as we do,we pray God only when we have some pains. We have seen people call "Ayyappa" "Ayyappa" when they have ,even a slightest discomfort in their bodies. And when these difficulties persist on our mortal body and when this body is about to depart from us,if we can still call the God's name,then our Moksham from this worldly life is assured. There will be no Punarjanmam, "Rebirth" for this realized soul.The realized souls think when they are in agonies they are truly blessed by the Lord. Even the Bhagavat Sakshatkar is not actual blessing for them. Parikshit Maharaja has seen the Lord even before his birth,when he was in his mother's womb, but he did not think it as His Kripa, but when the snake Takshak was about to bite him and he was about to die, he thought the Lord has showered His blessings on him, when he said...........

" Siddhosmi Anugrihitosmi Bhavatha Karunatmana,
Sravitho yachcha me Sakshat Anadhi Nidhano Hari"........


He knew that this body which will never be permanent can be taken away by Thakshak,but the soul which has no birth or death can not be touched by him and hence he said that he is blessed by the Lord now.He is blessed by the Atma Gnan, due to Bhagavan"s Kripa.

We are very much attached to our spouses, children, friends, relatives and other hitekars. We take equal parts in their hours of joy and even get disturbed by their sorrows. We are even more attached to our own bodies, we nourish them at all the times. But according to Lord Krishna's Geetha, the actual meditation starts with detachment of all these, with unloading all these agendas. Krishna says ".......Gatasu agathasumscha Nanushochanti Panditah". He says this body is not you, you are neither born nor dead, you are "anaswaram" which has no decay at all. The aging and it's illness and decay are the climbing stones of your Moksham. That He brings in such discomforts to the bodies so that one can get his mind set for the fact that your soul is immortal. And that is the actual Atama Gnan one has to acquire. At the old age when the ears are not hearing, eyes are not seeing and the legs are not helping one walk, and one is totally bed-ridden, slowly one gets the detachment to one's own body, he thinks that enough is enough, it's the time to go now, even his relatives think let the old man go. That is the time when one gets the Self realization and thinks that the Lord has blessed him. That is the actual Kripa from the Lord. So when our neighbor, though Nastik, is flourishing with richness, while we suffer from poverty, we should think the Lord has showered blessings on us and not to him. When he is healthy and we are sick,we should think that He has poured His Kripa on us.He has made us remember that we are not our bodies. He has made us the realized souls. And such realized souls will have no rebirth at all. And that is why Kuntidevi asks Lord Krishna to give her calamities all the times so that she can get permanent detachment from her body. Isn't it wonderful !!

"Namah Pankaja Nabhaya, Namah Pankaja Maline,
Namah Pankaja Netraya, Namaste Pankajamgriye"

No comments:

Powered By Blogger | Template Created By Lord HTML